Kế hoạch hành động giúp thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Nhằm triển khai chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 để trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 4 tới.

Theo quyết định của Thủ tướng, tăng trưởng xanh khuyến khích lối sống có trách nhiệm, hình thành xã hội văn minh, hiện đại, hài hòa với thiên nhiên, cùng với đầu tư vào công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, cơ sở hạ tầng thông minh và bền vững. Tăng trưởng xanh cũng tạo ra động lực để đầu tư tư nhân đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế xanh.

Đọc tiếp…