Chính thức triển khai “Năm dữ liệu số quốc gia 2023”

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 516/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch triển khai “Năm dữ liệu số quốc gia” của Bộ, với các hoạt động nhằm thúc đẩy quản trị dữ liệu trên môi trường số.

Năm dữ liệu số quốc gia sẽ tập trung vào: Phát triển dữ liệu mở; phát triển cơ sở dữ liệu; phát triển, thúc đẩy sử dụng các nền tảng số sử dụng thống nhất trên toàn quốc hoặc trong phạm vi mỗi địa phương; nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, an toàn, bảo mật dữ liệu.

Đọc tiếp…

Đỗ Phong