Định giá chính xác là chìa khóa để thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Đầu tư nước ngoài (ĐTNN) vào Việt Nam vẫn tiếp tục tăng, với số vốn đăng ký đạt hơn 28,2 tỷ đô la Mỹ trong 10 tháng đầu năm 2017, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước. Định giá chính xác là bước đầu tiên trong việc thu hút vốn ĐTNN.

Đọc tiếp …

Johnathan Ooi