Quỹ bảo hiểm y tế tiếp tục bị lợi dụng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (VSI) cho biết nhiều bệnh viện bị phát hiện lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế trong sáu tháng đầu năm nay.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS