Khoảng 3 triệu công nhân cần nhà ở vào năm 2020

Theo một báo cáo được thực hiện bởi 46 trên tổng số 63 tỉnh thành phố, có khoảng 3 triệu công nhân có nhu cầu về nhà ở vào năm 2020. Tính đến cuối năm 2017, khoảng 1,2 triệu công nhân cần chỗ ở, các báo cáo cho biết.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN