Vẫn còn 9 triệu người sống dưới mức nghèo cùng cực

‘Đói nghèo ở Việt Nam tiếp tục giảm, đặc biệt trong các vùng dân tộc thiểu số với tỷ lệ giảm mạnh tới 13%- mức giảm lớn nhất trong thập niên vừa qua’. Đây là báo cáo mới công bố của Ngân hàng Thế giới (WB) trong Hội thảo công bố báo cáo Bước tiến mới giảm nghèo và thịnh vượng chung ở Việt Nam’, chiều ngày 5/4 tại Hà Nội.

Đọc tiếp

Lan Hương