88% bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải hoạt động hiệu quả

Theo thống kế của Cục Quản lý môi trường y tế, đến nay, cả nước có 478/543 bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải y tế hoạt động tốt, chiếm 88%. 

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN