70% chi phí logistics rơi vào túi doanh nghiệp nước ngoài

Hiện có khoảng 3 nghìn doanh nghiệp logistics nội đang cạnh tranh gay gắt với 29 tập đoàn đa quốc gia để giành quyền vận chuyển hàng hóa ra quốc tế. Theo Ngân hàng Thế giới, chi phí logistics nội địa chiếm khoảng 22,59% tổng chi phí logistics.  

Đọc tiếp …

Kim Chi