Việt Nam: Chỉ 51% dân số trưởng thành có hồ sơ tín dụng

Theo ông Tuấn, số liệu của Ngân hàng Thế giới công bố chỉ có 51% dân số trưởng thành của Việt Nam có hồ sơ thông tin tín dụng (các nước phát triển có độ phủ thông tin tín dụng xấp xỉ 100% dân số trưởng thành). 

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS