Dự án quản lý cảnh quan bền vững trị giá 5 triệu USD tại Tây Nguyên

Một dự án nhằm tăng cường quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng ở các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông (khu vực Tây Nguyên) đã được khởi động hôm 3/6.

Dự án sẽ được thực hiện trong 4 năm (2022–2026) tại các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông. Mục tiêu của dự án đến năm 2026 là bảo vệ 25.000 ha rừng tự nhiên; giảm phát thải độc hại tương đương 3 triệu tấn CO2; giúp 35% dân số cả hai tỉnh được hưởng lợi nhờ cải thiện sinh kế, đặc biệt là phụ nữ và người dân tộc thiểu số; và nâng tổng giá trị hàng hóa chính của khu vực dự án lên 25%.

Đọc tiếp…