Nghiên cứu: 5,6% trẻ em Việt Nam có nguy cơ là nạn nhân của nạn buôn người

Theo nghiên cứu mới nhất được công bố vào ngày 13 tháng 8 của Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội (thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) (ILSA) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, khoảng 5,6% trẻ em ở Việt Nam có nguy cơ là nạn nhân của nạn buôn người, và chỉ có 2,8% trẻ em được khảo sát thừa nhận là nạn nhân của nạn buôn người.

Nghiên cứu cho thấy các em gái/nữ thanh niên, các em trai/nam thanh niên đều có nguy cơ như nhau, và nạn nhân của nạn buôn người thường bị dụ dỗ bởi những lời hứa hão huyền về một công việc thu nhập cao và cơ hội giáo dục. Hầu hết các nạn nhân được giải cứu đều gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ.

Đọc tiếp…