Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 kết thúc, thông qua 10 văn kiện

Ngày 11/5, sau 3 ngày làm việc, Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 42 đã kết thúc thành công với nhiều văn kiện được thông qua trải rộng trên cả 3 trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội.

Hội nghị đã thông qua 10 văn kiện, trong đó có các tuyên bố chung về Phát triển hệ sinh thái xe điện ở khu vực, Sáng kiến Một Sức khỏe ASEAN, Thúc đẩy kết nối thanh toán khu vực và tăng cường giao dịch bằng đồng bản tệ, thành lập Mạng lưới Làng ASEAN, Chống buôn người do lạm dụng công nghệ.

Đọc tiếp…