4 tỷ USD đầu tư vào ứng phó với BĐKH đã được phát động tại COP 26

Sứ mệnh Đổi mới Nông nghiệp vì Khí hậu (AIM for Climate), sáng kiến mới do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Mỹ phát động với sự ủng hộ của hơn 30 quốc gia, đã chính thức ra mắt vào ngày 02/11. Tổng mức đầu tư cho sáng kiến này là 4 tỷ USD nhằm tăng cường và đẩy nhanh quá trình đổi mới các hệ thống thực phẩm và nông nghiệp thông minh nhằm hỗ trợ hành động vì khí hậu trong vòng 5 năm tới. Việt Nam là một trong những đối tác Chính phủ cho sáng kiến này.

AIM for Climate hướng tới thúc đẩy đầu tư vào nông nghiệp thông minh vì khí hậu và các sáng kiến về hệ thống thực phẩm để tìm ra một loạt các giải pháp cho thế giới trong việc đáp ứng nhu cầu lương thực, nâng cao năng suất trong nông nghiệp, cải thiện sinh kế, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và cô lập carbon.

Đọc tiếp…