Ngành nông nghiệp đề ra mục tiêu tăng trưởng 3%/năm đến năm 2020

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn cho biết Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng theo năm của ngành nông nghiệp tối thiểu 3%, với năng suất lao động tăng 3,5%, từ nay đến năm 2020.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS