Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023 trong tháng này

Là ngày hội lớn nhất của giới báo chí, sự kiện dự kiến quy tụ 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố cùng 60 cơ quan báo chí trung ương và địa phương, với 87 gian trưng bày các ấn phẩm tiêu biểu năm 2022 và quý I năm nay.

Sự kiện do Hội Nhà báo Việt Nam (VJA), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chủ trì.

Đọc tiếp…