Báo cáo hiện trạng môi trường năm 2021 tập trung vào chất lượng không khí

Tổng cục Môi trường Việt Nam cho biết chất lượng không khí sẽ là trọng tâm của Báo cáo hiện trạng môi trường năm 2021 vì đánh giá ban đầu của cơ quan quản lý cho thấy ô nhiễm không khí tại một số thành phố lớn tiếp tục diễn ra ở mức xấu trong giai đoạn 2016-20, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Báo cáo sẽ đánh giá các nguồn phát thải chính, bao gồm nhà máy nhiệt điện, nhà máy thép, nhà máy xi măng, lò đốt, xe cộ và các hoạt động sản xuất công nghiệp. Bộ cũng sẽ phân tích và xác định nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở từng địa phương.

Đọc tiếp…