Triển lãm Vietwater 2019 khai mạc tại Hà Nội

Triển lãm quốc tế về nước và môi trường Việt Nam 2019 (Vietwater) đã khai mạc tại Hà Nội vào ngày 24/7 với sự tham gia của hơn 200 đơn vị triển lãm tới từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các đơn vị  triển lãm sẽ giới thiệu các sản phẩm và công nghệ khử mặn, cấp nước bền vững, quản lý nước công nghiệp và đô thị, xử lý chất thải đô thị, lưu trữ nước và xử lý nước thải.

Đọc tiếp…