Phó thủ tướng: Dữ liệu từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đóng vai trò quan trọng trong hoạch định chính sách trên tất cả các lĩnh vực

Dữ liệu thu thập được từ Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam 2019 đóng vai trò quan trọng với toàn thể các ngành và địa phương trong việc khảo sát và hoạch định chính sách phát triển, từ đó góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước trên tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tuyên bố trên được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đưa ra tại hội nghị công bố chính thức kết quả Tổng điều tra dân số được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 19/12.

Đánh giá cao dữ liệu điều tra dân số, Bà Naomi Kitahara, Đại diện UNFPA tại Việt Nam, cho biết tổng điều tra dân số cũng giúp cộng đồng quốc tế hiểu thêm về tiến trình phát triển của Việt Nam cũng như các lĩnh vực cần sự hỗ trợ quốc tế, bao gồm cả việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Đọc tiếp…

Trung Hung