Mục tiêu bứt phá năm 2019 phải chờ đến năm 2020

Chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm 2019 và có thể nói rằng đây là một năm thành công đối với Việt Nam với tất cả các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế xã hội đều đạt được.

Năm 2019, Chính phủ đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tạo thuận lợi cho sản xuất và thương mại để thúc đẩy tăng trưởng và thúc đẩy nền kinh tế cạnh tranh.

Tuy nhiên, nếu đánh giá theo phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá hiệu quả” của năm 2019 thì kết quả ở một số lĩnh vực ưu tiên vẫn còn hạn chế.

Đọc tiếp…

Võ Trí Thành