Xuất khẩu lao động đạt số lượng kỷ lục trong năm 2017

Năm 2017, có 134.751 người Việt Nam đi lao động nước ngoài, vượt 28,3% so với kế hoạch và tương đương với 106,7% so với con số của năm 2016. Năm 2017 là năm thứ 4 liên tiếp Việt Nam có hơn 100.000 người đi lao động ở nước ngoài.

Đọc tiếp 

Phóng viên VietnamNet