Năm 2017, Việt Nam thu hút lượng vốn FDI cao kỷ lục

Tổng vốn đăng ký và mua cổ phần của Việt Nam trong năm 2017 đã đạt gần 36 tỷ USD và vốn thực hiện đạt gần 20 tỷ USD. Đây là mức tăng trưởng kỷ lục đối với nguồn vốn FDI tại Việt Nam trong 10 năm qua.

Đọc tiếp …

Phóng viên VietnamNet