Việt Nam chiếm 1/3 tổng loài mới được phát hiện ở tiểu vùng Mekong mở rộng

Năm 2017, các nhà khoa học trên thế giới đã phát hiện 157 loài mới tại khu vực 5 nước Tiểu vùng sông Mekong Mở rộng, trong đó 58 loài được tìm thấy tại Việt Nam.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS