1% GDP có thể bị tác động nếu yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài đặt máy chủ tại Việt Nam

Khoản chi phí khi thực hiện yêu cầu doanh nghiệp nước ngoài đặt máy chủ tại Việt Nam, nhằm địa phương hóa dữ liệu có thể tác động đến 1% GDP.

Đọc tiếp …

Thanh Mai