Quỹ sáng kiến Thanh niên kêu gọi ý tưởng dự án phát triển cộng đồng

Quỹ Sáng kiến Thanh niên của CSDS VN, do Irish Aid tài trợ, đang mời các nhóm thanh niên trên toàn quốc nộp các ý tưởng dự án phát triển cộng đồng. Dự án nhằm khuyến khích thanh niên tham gia đóng góp cho việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững, thông qua xây dựng năng lực, mạng lưới, và tài chính.

Đối tượng tham dự

 • Các tổ chức thanh niên (tên gọi khác: câu lạc bộ, hội, nhóm, …) trên toàn quốc
 • Đã thành lập và có hoạt động từ 3 tháng trở lên.
 • Các tổ chức tham gia chưa có tư cách pháp nhân độc lập.

Lưu ý: đội/nhóm/tổ chức thanh niên là các đội/nhóm/tổ chức mà các thành viên nằm trong độ tuổi từ 16-30.

Quyền lợi

Các đội/nhóm/tổ chức thanh niên khi tham gia sẽ có cơ hội:

 • Nhận tài trợ lên đến 000.000 VNĐ/dự án.
 • Nhận hỗ trợ về truyền thông, chuyên môn trong quá trình triển khai dự án.

Hồ sơ đề xuất dự án:

– Tài liệu bắt buộc (điền theo mẫu):

 1. Mẫu đề xuất dự án
 2. Mẫu dự trù kinh phí

– Tài liệu bổ sung (không bắt buộc):

 1. Profile nhóm/tổ chức/dự án
 2. Bản khảo sát đánh giá nhu cầu của cộng đồng
 3. Báo cáo kết quả thử nghiệm hoặc báo cáo các dự án tương tự trước đây
 4. Hình ảnh liên quan (nếu có, vui lòng sắp xếp và chú thích rõ ràng)
 5. Các tài liệu liên quan khác

Cách thức nộp Hồ sơ đề xuất dự án

Link tải bộ hồ sơ: http://bit.ly/CSDSquysangkien2019

 Cách thức nộp hồ sơ đề xuất dự án:

– Gửi hồ sơ đề xuất dự án đến địa chỉ email youthprojects@csds.vn

– Tiêu đề hợp lệ cần phải đặt theo mẫu:

[Quỹ Sáng kiến thanh niên 2019] Tên tổ chức – Tên dự án

Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2019

Liên hệ

Hotline: (+84) 389 355 687 (Ms. Thảo)

Email: youthprojects@csds.vn

Website: http://csds.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/CSDS.VN/

Chi tiết…