Sáng kiến chính sách cho các nhà lãnh đạo trẻ ASEAN 2020

Sáng kiến chính sách cho các nhà lãnh đạo trẻ ASEAN (YALPI) là diễn đàn quốc tế tập hợp và trao quyền cho thanh niên trong việc giải quyết các vấn đề xã hội theo phương pháp tiếp cận từ dưới lên (bottom up). Mục tiêu của chúng tôi là đưa ra những khuyến nghị chính sách và Triển vọng thanh niên về Tương lai của ASEAN nhằm tác động đến việc định hình chính sách về chính trị xã hội cho đại biểu thanh niên của các nước.

Nhận thức được ASEAN đang cần sự gắn kết hơn bao giờ hết trong bối cảnh chính trị khu vực đang thay đổi, YALPI 2020 hướng tới mục tiêu thúc đẩy sự thống nhất trong khối ASEAN thông qua giải quyết bất bình đẳng và thúc đẩy sự thống nhất trong ba lĩnh vực:

– Phân phối của cải

– Công bằng xã hội

– Tiếp cận giáo dục

Diễn đàn YALPI thường niên sẽ được tổ chức từ ngày 05 đến 10/02/2020, tại Bangkok.

Điều kiện ứng tuyển

Thanh niên Thái Lan và quốc tế (đại học hoặc sau đại học, không giới hạn là công dân các nước ASEAN), dưới 25 tuổi

Cách thức ứng tuyển

Tải mẫu đơn ứng tuyển tại đây. Hồ sơ ứng tuyển vui lòng gửi về địa chỉ email yalpichula@gmail trước 23:59 ngày 03/01/2020 (GMT +7)

Thông tin chi tiết…

YALPI