WWF góp phần xây dựng hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam

Nhằm đảm bảo tính hợp pháp của toàn bộ chuỗi cung ứng và xuất khẩu gỗ, Việt Nam đã xây dựng dự thảo Nghị định về Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS) dự kiến sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay.

Hệ thống này là một phần của Thỏa thuận đối tác tự nguyện (VPA) của Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU) về Thực thi Pháp luật, Quản trị và Thương mại Lâm nghiệp (FLEGT), mà Việt Nam là nước thứ ba trên thế giới ký kết vào tháng 10 năm 2018. VPA đảm bảo rằng gỗ xuất khẩu sang EU từ Việt Nam không đến từ các nguồn bất hợp pháp.

Xem bài viết đầy đủ tại đây

WWF Việt Nam