Tuần lễ Nước Thế giới tại Thụy Điển nhằm tìm ra những giải pháp dựa vào thiên nhiên

Quản lý nguồn tài nguyên nước thiếu hiệu quả cùng với mất cân bằng sinh thái đã dẫn tới hệ lụy nghèo đói và tình trạng xung đột bạo lực. Do vậy, việc đề ra những giải pháp dựa vào thiên nhiên để ngăn ngừa nguy cơ một cuộc khủng hoảng nước trên phạm vi toàn cầu là cực kỳ cấp thiết. Đây chính là chủ đề được đưa ra tại lễ khai mạc Tuần lễ Nước Thế giới 2018 tại Stockholm, Thụy Điển. Sự kiện này cũng là dịp để các nhà lãnh đạo toàn cầu, các chuyên gia về nước, các nhà hoạch định chính sách phát triển cùng thảo luận với đại diện các doanh nghiệp trên toàn thế giới.  

Vui lòng xem thêm tại thông cáo chi tiết của sự kiện.