Hội thảo về Giảm thiểu Biến đổi Khí hậu với Năng lượng tái tạo – Nhóm Công tác về Biến đổi Khí hậu vào tháng 4 năm 2018

Đây là sự kiện của Nhóm Công tác về Thay đổi Khí hậu. Hội thảo sẽ tập trung vào Giảm thiểu Biến đổi Khí hậu với Năng lượng tái tạo. Mục đích chính là thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam bằng cách giới thiệu các sáng kiến giảm thiểu, đặc biệt là năng lượng tái tạo từ các tổ chức chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam.

–      Địa điểm: Văn phòng Oxfam, 22 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
–      Thời gian: 08:00 – 12:00 ngày 24/4/2018 (Thứ 3)

Chi tiết

NGO Resource Centre