Việt Nam tiếp tục nhập khẩu gỗ khai thác bất hợp pháp từ Campuchia

Báo cáo này được viết và chỉnh sửa bởi Cơ quan điều tra môi trường UK Ltd, với sự hỗ trợ tài chính của UKaid và Cơ quan hợp tác phát triển Na Uy (NORAD). Chỉ có EIA chịu trách nhiệm về mặt nội dung của ấn phẩm này.

Chi tiết

EIA