Tuần lễ Năng lượng tái tạo 2019

Tuần lễ năng lượng tái tạo Việt Nam lần thứ 4 được đồng tổ chức bởi Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA), Liên minh Hành động vì Khí hậu Việt Nam (VCCA), Nhóm công tác về biến đổi khí hậu (CCWG) tại Hà Nội và nhiều địa bàn trong cả nước. Sự kiện tập trung vào chủ đề Chuyển dịch năng lượng – xu hướng phát triển gần đây tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Năng lượng tái tạo đã được thừa nhận rộng rãi là giải pháp quan trọng và hiệu quả nhất để hạn chế phát thải khí nhà kính, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Tuần lễ Năng lượng Tái tạo 2019 sẽ là một diễn đàn lớn giúp kết nối các bên liên quan để chia sẻ quan điểm về phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam, và đóng góp cho chuyển dịch năng lượng.

Tuần lễ năng lượng tái tạo 2019 sẽ tập trung vào việc kết nối các bên liên quan nhằm trao đổi kinh nghiệm và thảo luận về cách thức thúc đẩy để kiến tạo một tương lai năng lượng sạch tại Việt Nam một cách hiệu quả và bền vững.

Thời gian: 17.09.2019 – 20.09.2019

Địa điểm: Hà Nội

Thông tin chi tiết Link đăng kí.

VSEA