Cuộc thi khởi nghiệp vì môi trường dành cho các nhà nghiên cứu và người khởi nghiệp

Trung tâm Hoa Kỳ phối hợp với Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ Thụy Sỹ (Swiss EP) và Hatch!Ventures tổ chức cuộc thi nhằm kết nối các nhà nghiên cứu có kiến thức chuyên môn về môi trường với những người có kỹ năng khởi nghiệp để tạo ra giải pháp bền vững cho môi trường sinh thái. 

Hạn chót đăng ký: trưa ngày 22/ 8/2018

Chi tiết 

ĐSQ Hoa Kỳ tại Việt Nam