Chương trình VIBE 2020 kêu gọi đề xuất dự án

Chương trình Hợp tác Giáo dục Việt Nam – Ireland (VIBE) nhận hồ sơ ý tưởng dự án từ các trường đại học, cao đẳng nghề, viện nghiên cứu cho vòng tài trợ năm 2020. VIBE là một sáng kiến của Đại sứ quán Ireland nhằm hỗ trợ tăng cường hợp tác giáo dục và nghiên cứu giữa Ireland và Việt Nam.

Các lĩnh vực ưu tiên tài trợ năm 2020:
– Kinh tế nông nghiệp, An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
– Môi trường và hành động chống biến đổi khí hậu

Hạn nộp hồ sơ: 12:00 thứ Tư ngày 15/4/2020

Đại sứ quán Ai-len tại VN