Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ: Chương trình tài trợ nhỏ

Dự án Trường Sơn Xanh (TSX) với tổng kinh phí 24 triệu đô la Mỹ do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và được ECODIT hợp tác với chính quyền hai tỉnh Quảng Nam và tỉnh Thừa Thiên – Huế triển khai thực hiện. Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu, phát thải thấp và nâng cao năng lực ứng phó nhằm bảo vệ người dân, cảnh quan và đa dạng sinh học tại các tỉnh có rừng ưu tiên của Việt Nam. Hoạt động của Dự án được triển khai theo 3 lĩnh vực then chốt: (1) Các tập quán sử dụng đất phát thải thấp, (2) Tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học và (3) Tăng cường khả năng ứng phó biến đổi khí hậu giữa các cộng đồng dễ bị tổn thương ở vùng nông thôn.

Chi tiết

NGO Resource Centre