Chương trình đào tạo: Quy hoạch hệ thống năng lượng bền vững cho Việt Nam

Khoá đào tạo sẽ tập trung vào hệ thống năng lượng bền vững và tích hợp cho Việt Nam, qua đó người tham gia sẽ có cái nhìn chuyên sâu hơn về những phân tích và phương pháp đồng lợi ích.

Chương trình đào tạo thuộc dự án COBENEFITS, do The Renewables Academy (RENAC) và GreenID Việt Nam tổ chức.

Khóa đào tạo sẽ bao gồm các chủ đề và phiên như sau:

  • Hệ thống năng lượng tích hợp, quá trình chuyển đổi và lập quy hoạch
  • Các chỉ số và đồng lợi ích trong quy hoạch hệ thống năng lượng
  • Phương pháp lập kế hoạch hệ thống năng lượng truyền thống (TIPSP)
  • Phương pháp lập kế hoạch hệ thống năng lượng tiên tiến (AIPSP)
  • Công cụ lập quy hoạch hệ thống năng lượng tích hợp
  • Kinh nghiệm quốc tế trong quy hoạch hệ thống năng lượng

Nhóm đối tượng hướng tới là các chuyên gia từ Việt Nam thuộc cái tổ chức công và tư nhân, làm việc trong lĩnh vực năng lượng (tái tạo), chính sách khí hậu và quy hoạch.

Khoá đào tạo 2 ngày sẽ diễn ra tại khách sạn Hilton Garden Inn Hà Nội (20 Phan Chu Trinh, Hà Nội), từ thứ Năm ngày 15 tháng 8 đến thứ Sáu ngày 16 tháng 8 năm 2019, 9:00 – 17:00.

Hạn chót nộp đơn là ngày 04 tháng 8 năm 2019.

Vui lòng đăng ký tại đây.

GreenID Vietnam