Nhóm Công tác về Cấp nước và Vệ sinh sẽ họp trong tháng 4/2018

Đây là cuộc họp định kỳ của Nhóm Công tác về Cấp nước và Vệ sinh. 

Ngày: 24/4/2018

Thời gian: 14.00 – 16.00

Địa điểm: VUFO-NGO Resource Centre, Phòng 201, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự, Nhà E3, 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

Chi tiết

NGO Resource Centre