Công bố Nghiên cứu “Xét xử tội hiếp Dâm” tại Việt Nam

Những phát hiện chính trong nghiên cứu: “Xét xử tội hiếp dâm: Hiểu rõ cách ứng phó của hệ thống tư pháp hình sự đối với bạo lực tình dục ở Thái Lan và Việt Nam” được chia sẻ trong một hội thảo tại Hà Nội ngày 21 tháng 3 do Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) cùng với Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP), Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) tổ chức. Đây là nghiên cứu so sánh đầu tiên được thực hiện tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Chi tiết

UNDP Việt Nam