Gặp gỡ Đại sứ đặc trách Biến đổi Khí hậu (toàn cầu) của Thụy Điển

Gặp gỡ Đại sứ đặc trách Biến đổi Khí hậu (toàn cầu) của Thụy Điển Lars Ronnas và các chuyên gia môi trường, nước, phát triển bền vững của Thuỵ Điển! MDI và Mạng lưới Báo chí Biến đổi Khí hậu và Năng lượng rất vui được Đại sứ đặc trách Biến đổi khí hậu (toàn cầu) của Thuỵ Điển “xông nhà”.

Các nhà báo quan tâm đăng ký tham dự buổi trao đổi vào sáng thứ Ba, ngày 6 tháng 3, diễn ra tại khu vực Ba Đình, Hà Nội!

Chi tiết 

MDI