Báo cáo: Việt Nam số hóa – Con đường đến tương lai

“Việt Nam số hóa: Con đường đến tương lai” là báo cáo do Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện và công bố ngày 24/8/2021. 

Báo cáo đánh giá những bước phát triển nền kinh tế Việt Nam trong thời gian gần đây và thảo luận về triển vọng của nền kinh tế trong ngắn hạn và trung hạn, chỉ ra những rủi ro trong và ngoài nước liên quan đến đại dịch COVID-19. Đặc biệt, báo cáo cũng xem xét những điều Việt Nam cần làm để thực hiện hoá mục tiêu trở thành một trong những nền kinh tế số tiên tiến nhất trên thế giới đồng thời khai thác được tối đa lợi ích từ quá trình chuyển đổi số.

Xem báo cáo và tải về (bản tiếng Việt) tại đây.

Ngân hàng Thế giới