Báo cáo tóm tắt: “Đánh giá tác động kinh tế xã hội của đại dịch COVID-19 đối với hộ gia đình và doanh nghiệp dễ bị tổn thương ở Việt Nam – Phân tích có tính tới yếu tố giới

Với mục đích giúp cung cấp thêm thông tin cho những quyết sách của Chính phủ Việt Nam trước tác động và sẵn sàng với đại dịch COVID-19, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN WOMEN) tại Việt Nam đã đề xuất báo cáo “Đánh giá tác động kinh tế xã hội của đại dịch COVID-19 đối với hộ gia đình và doanh nghiệp dễ bị tổn thương ở Việt Nam – Phân tích có tính tới yếu tố giới” (RIM-2020). Báo cáo dựa trên bằng chứng và ghi lại tiếng nói của các nhóm dân cư và doanh nghiệp dễ bị tổn thương.

Một cuộc khảo sát qua điện thoại, với việc lấy mẫu có chủ đích với 930 hộ gia đình dễ bị tổn thương và 935 đơn vị sản xuất kinh doanh dễ bị tổn thương (bao gồm hộ kinh doanh – gọi tắt là HKD doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa – gọi tắt là DNVNSN) tại 58 trên tổng số 63 tỉnh thành trên khắp Việt Nam, đã được thực hiện trong suốt tháng 4 và 5 năm 2020.

Khảo sát đã đưa ra: (i) bằng chứng về tác động của COVID-19 đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp dễ bị tổn thương, (ii) các chính sách ứng phó của họ và (iii) nói lên tiếng nói của những người bị ảnh hưởng tới những chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

-Vui lòng truy cập link này để xem báo cáo tóm tắt bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt-

UNDP Việt Nam