Thông báo liên quan đến website sử dụng tên miền www.worldbank.com.vn

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam hôm nay có thông báo liên quan đến việc một trang web tại địa chỉ www.worldbank.com.vn:

“Ngân hàng Thế giới vừa biết việc có một trang web tại địa chỉ www.worldbank.com.vn. Trang web này có thông tin về một công ty với tên là Công ty Cổ phần WorldBank Group (sau đây gọi là Công ty) với địa chỉ liên lạc (ghi trên trang web) như sau:

Cơ sở 1

Địa chỉ: số 118 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0969.841.118

Cơ sở tại Hải Phòng

Địa chỉ: Số 93 Phan Bội Châu, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

SĐT: 0942.522.638

Cơ sở tại Thái Bình

Địa chỉ: Số 27 Minh Khai, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

SĐT: 0979.606.838

Tên của Công ty này gần giống với tên tiếng Anh của Ngân hàng Thế giới (The World Bank), và công ty sử dụng trang web có tên miền gần giống với tên miền của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Vì vậy, Ngân hàng Thế giới muốn thông báo tới công chúng rằng chúng tôi không có bất kì sự liên quan nào, hay mối liên hệ trực tiếp hay gián tiếp nào đến Công ty này, cũng như dịch vụ và sản phẩm của Công ty.

Chi tiết

Ngân hàng Thế giới