Báo cáo: Phụ nữ và các Dòng sông ở khu vực Mê Công

Phụ nữ và các dòng sông ở khu vực Mê Công là ấn phẩm nêu bật những đóng góp thực tế và tiềm năng của phụ nữ trong việc quản trị và đạt được kết quả tốt hơn về xã hội, môi trường cho các dòng sông ở khu vực Mê Công. Báo cáo nêu rõ những thành tựu mà nữ giới đã đạt được trong việc ra quyết định liên quan đến sử dụng nước và quản trị dòng sông, đồng thời cũng đề cập đến các rào cản chủ yếu hạn chế vai trò lãnh đạo và sự tham gia “có thể thấy được” của nữ giới.

Xem báo cáo chi tiết bằng Tiếng Anh tại đây. Xem báo cáo tóm tắt bằng tiếng Việt tại đây.

Oxfarm