Toạ đàm về bình đẳng giới trong báo chí Việt Nam

Viện Đào tạo Báo chí Thuỵ Điển FoJo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, WeNet và Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và Phát triển MDI trân trọng kính mời các nhà báo đăng ký tham dự Toạ đàm về bình đẳng giới trong báo chí Việt Nam, diễn ra ngày 22 tháng 5 tại Hà Nội. 

Chi tiết

WeNet