Phóng viên đưa tin về rừng giúp ngăn chặn khai thác gỗ bất hợp pháp

Truyền thông về quản trị rừng đã và đang thúc đẩy chính quyền Việt Nam hành động để ngăn chặn nạn khai thác và phá rừng bất hợp pháp.

Tại Việt Nam, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã và đang nâng cao năng lực cho các nhà báo trong việc điều tra hiện trạng rừng và đánh giá những hạn chế còn tồn tại trong các chính sách và việc thực thi chính sách về rừng để đưa tin tới công chúng và chính quyền. 

PanNature đã tổ chức một khóa tập huấn thực địa về quản trị rừng cho khoảng 20 nhà báo từ năm 2018 đến 2019. Sau khóa tập huấn này, các nhà báo đã công bố gần 40 bài viết về đề tài quản trị rừng, tạo động lực hành động cho chính quyền địa phương.

Xem toàn bộ bài viết tại đây

Tiếng nói vì Rừng Mekong