Báo cáo: Tác động của COVID-19 tới một số cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam: Nghiên cứu với cộng đồng tại chỗ và người di cư thành thị

Mục đích chính của nghiên cứu bao gồm tổng hợp những khó khăn, vấn đề gây nên bởi dịch bệnh, hay những ảnh hưởng mà các cộng đồng người dân tộc thiểu số trải nghiệm trong giai đoạn giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, nghiên cứu tìm hiểu cách thức các cộng đồng dân tộc thiểu số ứng phó và vượt qua những ảnh hưởng đó, đồng thời thăm dò nhu cầu của cộng đồng với những hỗ trợ cần thiết để vượt qua những khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Xem báo cáo đầy đủ tại đây.

ISEE