Chương trình Tăng tốc Ươm tạo Remake City Hanoi – HCMC 2018 mở đơn đăng ký

Remake City Hanoi – HCMC là chương trình tăng tốc ươm tạo tập trung vào giải quyết vấn đề xã hội qua sáng kiến kinh doanh và công nghệ. Mục tiêu chương trình là tìm ra những doanh nghiệp khởi nghiệp với tiềm năng tăng trưởng cùng tinh thần làm chủ và thúc đẩy tác động đầu tư tại Việt Nam.

Hạn nộp đơn đăng ký: 12/09/2018

Chi tiết…