Thi hùng biện về Ô nhiễm do nhựa

Thi hùng biện về Ô nhiễm do nhựa sẽ được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Mỹ vào ngày 1/8/2018. 

Các ứng cử viên phải gửi bản mô tả ngắn gọn (tối đa 250 từ) và một video clip dài một phút bằng tiếng Anh (tùy chọn) để giới thiệu bản thân và giải thích lý do bạn muốn tham dự cuộc thi này vào cuối ngày 22 tháng 7 năm 2018.

Chi tiết

Đại sứ quán Hoa Kỳ