Tọa Đàm Tinh Thần Công Dân Và Sự Tham Gia Của Người Dân Vào Hoạt Động Vì Lợi Ích Công

Nhóm làm việc sự tham gia của người dân (PPWG) xin mời ông/bà tham gia cuộc tọa đàm “Tinh thần công dân và sự tham gia của người dân vào hoạt động vì lợi ích công”.

Thông tin của buổi tọa đàm:

Thời gian: 8h30 sáng, ngày 18 tháng 10 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn LakeSide, số 23 Ngọc Khánh, Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

Email: tinhthancongdan@gmail.com

Hotline: 0167 863 8822 (Ms. Bình Đỗ)

Chi tiết

PPWG