Đoàn nghị viện sẽ thăm Việt Nam

Mạng lưới Nghị viện sẽ tổ chức chuyến đi thực địa tại Việt Nam từ ngày 5-8 tháng 5 năm 2017. Chương trình sẽ bao gồm các buổi làm việc với các thành viên quốc hội Việt Nam và các quan chức từ Chính phủ, IMF và các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, các tổ chức xã hội dân sự và các đại diện khu vực tư nhân, cũng như tham quan dự án và các cuộc họp với người hưởng lợi.

Nếu bạn quan tâm đến chuyến thực địa này, vui lòng gửi email đến jpo1@parlnet.org và parliamentarians@worldbank.org trước ngày 2 tháng 2 năm 2018.

Chi tiết

 

 

World Bank