Oxfam DataLab Hackathon in Vietnam

Oxfam DataLab tại Việt Nam sẽ tổ chức hackathon đầu tiên của mình ở Hà Nội. Sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày 8 và 9/12/2017.  

Chi tiết và đăng ký

Oxfam