Cơ hội thúc đẩy bình đẳng giới cho các doanh nhân, nhà lãnh đạo, nhà đầu tư

Nhằm thực hiện sứ mệnh kiến tạo một xã hội với sự hòa bình bền vững, tổ chức Impact Investment Exchange – IIX cho rằng việc giải quyết sự bất bình đẳng trong xã hội, nhất là bình đẳng giới, chính là con đường ngắn nhất để đạt được sứ mệnh trên. Các dự án và hoạt động của IIX đều hướng tới mục tiêu xóa bỏ bất bình đẳng, sự bất công và trao quyền cho các nhóm yếu thế trong xã hội, giúp họ cùng tham gia vào quá trình kiến tạo giá trị mới.

Cùng với chính phủ Úc, IIX đang tổ chức dự án Equity@Scale. Đây là chương trình tạo dựng hệ sinh thái hỗ trợ và trao quyền, tư vấn cho các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư về các kiến thức, mạng lưới, nguồn lực cần thiết trong quá trình trao quyền phụ nữ.

Đăng ký tham gia trực tuyến:

Thông tin chi tiết bằng Tiếng AnhTiếng Việt